วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การประกอบ การซ่อมบำรุงเครื่องคอม การติดตั้งโปรแกรม และการแก้ปัญหาต่างๆ ของคอมพิวเตอร์